Nástěnka

Upozornění k obstarávání záležitostí podle § 2431 z.č. 89/2012 Sb. (NOZ)

Společnost obstarává záležitosti výhradně na základě předem uzavřené písemné smlouvy. Bez uzavřené písemné smlouvy příkazního typu na sebe společnost nebere závazek na obstarání záležitostí požadované druhou stranou. Pokud společnost neodpoví na žádost druhé strany do 5 pracovních dnů, že souhlasí s jednáním o uzavření písemné smlouvy příkazního typu, dává tím výslovně najevo, že nepřebere za obstarání požadovaných záležitostí odpovědnost. Odpovědnost za obstarání záležitostí požadovaných druhou stranou přebírá společnost teprve dnem účinnosti uzavřené písemné smlouvy.

Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu či ukončit jednání o smlouvě či návrhu v jakékoliv fázi jednání.

Společnost neobstarává záležitosti, které hrozí prodlením bez vlastního zavinění, pokud se k tomu písemně nezaváže.

Informace ke správě domů