Výběr z právních předpisů ke správě domů

  • Datové schránky
  • Bytové spoluvlastnictví a SVJ podle NOZ č.89/2012 SBZ
  • Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám č.311/2013 SBZ
  • Nařízení vlády o bytovém spoluvlastnictví č.366/2013 SBZ
  • Nařízení vlády o úrocích z prodlení č.351/2013 SBZ
  • Zákon o hospoodaření s energií č.406/2000 SBZ s platností od 1.7.2015
  • Drobné opravy v nájemních bytech
  • Odpovědnost vlastníků za nájemníky
  • Zákon č.67/2013 s platností od 1.1.2016 upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a NBP
  • Vyhláška č.269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu TV v domě s platností od 1.1.2016