Organizační a ekonomické poradenství

Naše poradenská činnost je založena na našich dlouholetých zkušenostech v oblasti správy a opírá se o znalosti našich právních a daňových poradců.

Kromě poradenství, které poskytujeme formou metodické pomoci svým klientům v rámci správy, nabízíme své služby i v dalších souvisejících oblastech:

  • pomoc při založení společenství vlastníků jednotek
  • pomoc při přizpůsobení společenství vlastníků jednotek podle z.č.89/2012 Sb.z. (novela občanského zákoníku)

Konkrétní informace můžete získat buď dotazem na adrese podatelna@alfabyt.cz nebo Vám nabízíme, pokud máte vážný zájem, osobní jednání.