Správa domů

Správu domů jsme již od počátku založili na dvou zásadách:

 • správce zajišťujeme veškerou činnosti spojené s provozem domu tak, aby nezatěžoval vlastníka běžnými problémy spojenými se správou
 • konečné slovo má při rozhodování vlastník

Proto, aby se vlastník mohl kvalifikovaně rozhodnout, zajišťujeme předem podklady v souladu s platnými právními předpisy a dostupnými informacemi, a v případě potřeby navrhujeme vlastníkovi zásady pro provoz domu (tzv. metodická činnost).

Správu vykonáváme na základě uzavřené smlouvy o správě (v rozsahu uvedených činností ), která detailně řeší vzájemné vztahy mezi smluvními stranami včetně případů, kdy by došlo k finančnímu poškození klienta naší činností.

Zajímavosti naší správy:

 • pro případ újmy (na zisku nebo penězích) způsobené svému klientovi je ALFABYT,s.r.o. pojištěn u pojišťovny Kooperativa, a.s.
 • v případě zájmu zajišťujeme pro klienty výhodné rámcové pojištění:
  • pojištění na „živel“ včetně doplňkového (vodovodní,atd.)
  • pojištění odpovědnosti včetně náhrady regresů zdravotních pojišťoven
  • pojištění pro případ zcizení a úmyslného poškození domu (skla, poštovní schránky, elektrické a elektronické komponenty domu)
  • pojištění pro případ poškození opláštění domu
  • připojištění na nepřímý úder blesku
  • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy společenství vlastníků a bytových družstev

Poznámka: V současnosti rámcové pojištění zahrnuje majetek v hodnotě přes 2,55 miliardy Kč a tento majetek umožňuje nejenom vysoké krytí v případě pojistné události, snížení spoluúčasti při hromadných škodách (vichřice, atd.), ale i nezanedbatelné snížení pojistného oproti samostatnému pojištění.

 • zajišťujeme za klienty většinu administrativy spojenou s existencí společenství vlastníků ve vztahu ke státním orgánům (rejstříkový soud, finanční úřad, OSSZ, OSÚ, zdravotní pojišťovny)
 • svým klientům zpracováváme písemné návrhy zásad pro fungování společenství včetně jejich aktualizací v souladu s platnými právními předpisy
 • zajišťujeme nadstandardní služby při vymáhání pohledávek včetně podání platebního rozkazu. Při dalším vymáhání zajišťujeme spolupráci exekutorského úřadu a advokáta podle pokynů klienta
 • v případě, že klient má zřízený účet u GE Money Bank,a.s. nebo u ČSOB, a.s., můžeme nabídnout využití elektronického bankovnictví a nezanedbatelného snížení nákladů na vedení účtu. Náklady elektronického bankovnictví hradíme my a klient využívá výhody snížených poplatků za účetní položky
 • nabízíme pomoc při přechodu sdružení spoluvlastníků na společenství vlastníků jednotek

Za zajištění služeb v uváděném rozsahu si účtujeme:

128 Kč/bytovou nebo nebytovou jednotku a měsíc včetně 21% DPH

40 Kč/garáž a měsíc včetně 21% DPH. Garáž se pro účely výpočtu finanční odměny započítává pouze v případě, jestliže její uživatel neužívá bytovou jednotku v domě.

Vzhledem k různým požadavkům na rozsah služeb jednotlivými klienty doporučujeme v případě zájmu kontaktovat nás osobně po předchozí telefonické domluvě (telefon: 351 161 195  linka 25) nebo elektronicky na adrese podatelna@alfabyt.cz.

Odměna za správu se upravuje buď v souvislosti se změnou počtu jednotek v domě nebo jednou ročně podle zveřejněné míry inflace.

Našimi klienty jsou: