Údržba a opravy

Zajišťování oprav

Opravy a investice jsou zajišťovány dodavatelským způsobem. Opravy menšího rozsahu v bytech jsou hrazeny přímo uživatelem, pokud vlastník domu nerozhodne jinak.

Ostatní opravy jsou realizovány na základě plánu oprav, který správce předkládá vlastníkovi ke schválení. Podle přijatého plánu oprav správce zajišťuje uzavírání smluv s dodavateli, kterému u větších akcí předchází výběrové řízení. Konečné slovo v těchto případech má vlastník, pokud tyto problémy nepřenechá k rozhodnutí přímo správci.

Vzhledem k tomu, že správa patří k hlavním činnostem naší společnosti a většina pracovníků pracuje v oboru delší dobu, máme přehled o kvalitě práce většiny dodavatelských firem nabízejících své služby v oblasti Karlových Varů.

Finanční zdroje

K zajišťování oprav a údržby patří neodmyslitelně i problematika finančních zdrojů. V této oblasti zajišťujeme:

  • plánování tvorby finančních zdrojů
  • finanční poradenství
  • pomoc při zajištění finančních zdrojů (stavební spoření, hypotéční úvěry, státní dotace)

Běžné opravy

jsou zajišťovány na základě rámcové smlouvy s vybranými firmami pracující v oboru

ČinnostFirmaTelefon
VODOINSTALACE A TOPENÍMiroslav Majer
Milan Slavík
Zdeněk Beneš
Imrich Hariš
721 860 123
777 297 999
602 444 860
603 208 572
ELEKTROINSTALACEPavel Červinka
ELEKTRO-blesk, s.r.o.
KV LOT
603 848 282
602 417 577
777 149 281
HROMOSVODYVáclav Bubla606 554 344
PLYNMiloslav Švejstil
Jiří Raus
Antonín Knop
602 126 031
777 138 838
602 485 593
ZÁMEČNICKÉ PRÁCERudolf Čurda
Rudolf Holec
Bohumír Fider
602 488 372
605 474 014
724 248 734
ANTÉNYPetr Krob
STA servis
776 578 310
604 790 561
DERATIZACE,DESINSEKCELibor Čihák603 228 980
KANALIZACE,ČIŠTĚBNÍ-MYTÍVaK ČOV724 216 722, 602 835 474
ÚKLIDOVÉ PRÁCEA-Z úklid v.o.s.
SKYCLEAN
723 303 239
602 157 032

Poznámka: PL…pevná linka