O společnosti

Naše společnost ALFABYT, s.r.o. vznikla v roce 1993 se zaměřením na správu bytů a domů. Patříme mezi menší specializované firmy s velikostí do 20 zaměstnanců. V současnosti spravujeme kolem 3,5 tis. jednotek v cca 200 objektech v Karlových Varech. V naší správě jsou společenství vlastníků jednotek, sdružení spoluvlastníků domů i největší bytové družstvo v Karlových Varech.

Veškeré činnosti, které obstaráváme, zajišťujeme výhradně na základě předem uzavřené písemné smlouvy  (viz nástěnka)