Výhody

Právní servis

Svým klientům jsme schopni zajistit kvalitní právní servis a podporu, nejen ve vztahu k vymáhání pohledávek a zápisů změn ve veřejných registrech. ALFABYT má zajištěný kvalitní právní servis opírající se o společníka Mgr. Davida Mikulu, který je právníkem a též o jeho kontakty mezi advokáty a daňovými poradci.

V této souvislosti jsme našim klientům i jednotlivým vlastníkům schopni zprostředkovat zajištění kvalitního právního poradenství ve velmi krátkém čase. Zeptejte se, jak Vám můžeme pomoci.

Odečty a rozúčtování vody a tepla

Velikou výhodou je, že jsme schopni nainstalovat vodoměry značky ENBRA a rozdělovače topných nákladů zn. Sontex a tyto dálkově odečítat a rozúčtovat.

Hlavní výhodou je, že budete mít jednodušší vyúčtování, ve kterém se snadněji zorientujete. Také budete mít o jednoho externího dodavatele méně, což zjednodušuje komunikaci. Vyúčtování obdržíte dříve a cena za tuto službu Vám ušetří zhruba 20% oproti externí firmě.

Rozšířený přístup pro předsedu/výbor SVJ

Statutární orgán dostal důvěru a kompetence pro správu společenství. Program těmto členům umožňuje rozšířený náhled do programu. Ostatní vlastníci mají některé údaje anonymizované z důvodu GDPR.

Výbor SVJ má v adresáři přístup ke kontaktům, informacím o dlužnících, insolvenčních řízeních, počtech uživatelů v jednotlivých bytech. Dále pak o předpisech a platbách všech vlastníků spolu s přehledem o komunikaci, upomínkách a vyúčtováních.

Kontaktujte nás

Neváhejte, nebudete-li si vědět rady, jsme tu pro vás, abychom Vám byly nápomocní.

Vyplňte formulář a naši specialisté vás budou kontaktovat